Thư Viện Nhân Quyền

Liên Hệ

Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường - iSEE
Nhóm Biên tập Thư Viện Nhân Quyền

Phòng 203, tòa nhà Lake View
D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: +84 4 6273 7933
E: nnminh@isee.org.vn